Om

Vad är CrossFit?

 

I CrossFit tränar man både styrka,kondition och uthållighet med hjälp av funktionella övningar. Övningarna görs ofta under hög intensitet. Ibland görs övningarna med ett visst antal upprepningar, och ibland med flesta möjliga upprepningar under en viss tid. Den största skillnaden mellan CrossFit och annan form av träning är den stora variationen mellan övningarna. Sällan tränas samma pass två gånger, utan övningarna varieras hela tiden.

Inga maskiner förekommer i CrossFit förutom konditions maskiner.

Tunga lyft och gymnastik förekommer självklart också i Crossfit.

Detta för att ständigt lura kroppen och få en stor variation.

Övningarna utförs också med den egna kroppsvikten som motstånd, och redskap som kettlebell, medicinboll, skivstänger är ofta i flitig användning

Ett viktigt delmoment i I CrossFit tränar man dessutom rörlighet, explosivitet, snabbhet, uthållighet, koordination, precision, smidighet och balans.

Kosten är också väldigt viktigt i CrossFit.

info@birkagym.se

Patric Westerlund alias Crazy P

Head coach

CrossFit level 1.

FAOR personal trainer.

Mad dog instructor.

Lebert Fitness master trainer.

Eileko kettlebell instructor.

Spartan kettlebell master trainer.

IKSFA sport coach level 2.

Bulgarian bag master trainer.

Trx master trainer.

WFPF trainer.

H2O master trainer.

Mobility master trainer.

Har även tränat kamsport på hög nivå.

Tävlat på elit nivå i mountain bike,styrkelyft

och kettlebell.